ایستگاه شستشوی باین

ماشین لباسشویی، دستگاه شستشوی درام, ibc washing machine, drum washing station.